Aktywna kompensacja energii biernej

W kontekście ciągle rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, pojawia się wiele nowych wyzwań nie tylko dla dostawców energii, lecz również, co równie istotne, dla jej odbiorców. Zmieniający się charakter obciążeń zainstalowanych urządzeń sprawia, że aspekty związane z jakością energii stają się kluczowymi wyzwaniami dla utrzymania stabilności systemów elektroenergetycznych. Ten temat nie dotyczy już wyłącznie dużych przedsiębiorstw z sektora ciężkiego przemysłu, ale także firm logistycznych, branży spożywczej, obiektów handlowo-usługowych, a także małych i mikro przedsiębiorstw.

Ze względu na wzrost cen energii elektrycznej, problem najczęściej napotykany przez przedsiębiorstwa to ponadumowny pobór mocy biernej, temat też szerzej został opisany w następnym akapicie. Jednakże, poza tym zagadnieniem, istnieją inne istotne zagrożenia związane z jakością energii elektrycznej. Współczesne problemy, takie jak występowanie wyższych harmonicznych, migotanie napięcia, zniekształcenia sieci, wahania napięcia, asymetria trójfazowa, a także zbyt wysokie lub niskie napięcie sieci, stają się nieodłącznymi elementami analizy jakości energii. Wraz z nasilającym się występowaniem tych czynników, skuteczne ich zarządzanie przestaje być jedynie sprawą techniczną, stając się istotnym elementem także z perspektywy ekonomicznej.

Efekty pogarszającej się jakości energii:

ikony kompensacja

Wysoki pobór energii biernej pojemnościowej lub/i indukcyjnej

ikony kompensacja

Występowanie wyższych harmonicznych

ikony kompensacja

Wahania napięcia

ikony kompensacja

Obniżone lub podwyższone napięcie

ikony kompensacja

Asymetria obciążenia w układach trójfazowych

ikony kompensacja

Zniekształcenia przebiegu prądu i napięcia

ikony kompensacja

Migotanie oświetlenia

Czym jest moc bierna?

Moc bierna, ze względu na charakter obciążenia podzielona jest na moc bierną indukcyjną oraz pojemnościową, reprezentuje energię, która nie przekształca się w pracę ani ciepło w urządzeniach elektrycznych. Podział ten tak samo odwzorowany jest na rachunkach za energię dostarczanych przed odpowiedniego od regionu Polski dostawcę. Tym dodatkowym kosztem obarczone są przedsiębiorstwa korzystające z taryf A, B, C oraz od stycznia 2024 roku mogą dotyczyć również klientów korzystających z taryfy C21, którzy wcześniej w większości przypadków unikali tych dodatkowych kosztów.

Różnica miedzy mocą bierną indukcyjną a pojemnościową

trójkąt mocy

Moc bierna indukcyjna wynika z działania silników i transformatorów, generują nadmierną, nieużyteczną energię, co może prowadzić do dodatkowych opłat związanych z parametrem Tgφ, gdy stosunek zużytej mocy biernej do czynnej (Q/P) przekroczy umowną wartość 0,4.

Z kolei moc bierna pojemnościowa jest związana z kondensatorami w urządzeniach elektroenergetycznych i nie zależy od współczynnika Tgφ. Oznacza to, że dodatkowe opłaty z nią związane występują zawsze, gdy charakterystyka obiektu przechodzi na stronę pojemnościową, niezależnie od wartości tego parametru.

Dodatkowe koszty energii biernej – Zwiększenie ilości urządzeń o charakterze pojemnościowym

W obliczu dynamicznie wzrastających cen energii biernej, obserwujemy rosnącą liczbę obiektów, które utrzymują stały, niski pobór energii biernej pojemnościowej. Ten rozwój wynika z modyfikacji charakterystyki obciążeń obiektów, spowodowanej wzrostem liczby urządzeń, takich jak elektroniczne zasilacze, oświetlenie LED, oraz urządzenia o zmiennym obciążeniu, generujące istotne ilości energii biernej pojemnościowej. Istotnym aspektem jest zrozumienie, że opłaty związane z mocą bierną w tych obiektach mogą sięgać nawet 50% całkowitej kwoty na rachunku za energię. Ta zmiana jest rezultatem nawet dwukrotnego wzrostu cen energii biernej narzucanych przez dostawcę energii.

Kompensacja mocy biernej wraz z SMone

Na wszystkie powyższe problemy związane z ponadumownym poborem energii biernej  odpowiedzią jest nowoczesny aktywny kompensator mocy biernej SM-SVG marki SMone. To innowacyjne rozwiązanie wyróżnia się doskonałą wydajnością, kompaktowymi rozmiarami oraz modularnym wykonaniem, co umożliwia błyskawiczną kompensację zarówno mocy biernej indukcyjnej jak i pojemnościowej. W ofercie znajdziemy pełny typoszereg urządzeń od 10kVar do 100kVar w wykonaniu naściennym jak i z możliwością montażu w szafach typu RACK. Dla bardziej skomplikowanych inwestycji  kompensatory SM-SVG mogą być łączone równolegle w zestaw pozwalający na redukcję nawet do 800kVar mocy biernej. Cechą wyróżniającą urządzenia SM-SVG jest możliwość balansowania asymetrii 3-fazowej związanej z nierównomiernym obciążeniem każdej z faz.

Kompensatory SVG marki SMone nie tylko przyczyniają się do dłuższej żywotności urządzeń, ale też eliminują opłaty związane z mocą bierną pojemnościową i indukcyjną już od momentu instalacj.

Kompensator SM-SVG

Inne produkty SMone poprawiające jakość energii

Firma SMone, jako specjalista w dziedzinie rozwiązań z zakresu jakości energii, oferuje szereg innowacyjnych produktów, które umożliwiają skuteczną optymalizację i zarządzanie zasobami elektrycznymi w różnych rodzajach obiektów. Oprócz zaawansowanego kompensatora mocy biernej SM-SVG, oferta obejmuje także:

 

Kompensator mocy biernej pojemnościowej SM-KMBP

SM-KMBP Kompensator mocy biernej pojemnościowej:

SM-KMBP to seria pasywnych kompensatorów dostosowana do obiektów o ciągłym niskim poborze mocy biernej pojemnościowej do 4,8kVar

Zaawansowany kompensator mocy biernej z funkcją filtra harmonicznych SM-ASVG

SM-ASVG Zaawansowany kompensator mocy biernej z funkcją filtra harmonicznych:

SM-ASVG to nowoczesny produkt, łączący cechy kompensatora SM-SVG oraz aktywnego filtra. Urządzenia SM-ASVG oprócz redukcji mocy biernej skutecznie kompensują prąd wyższych harmonicznych

Aktywne filtry harmonicznych SM-AHF

SM-AHF Aktywne filtry harmonicznych:

Aktywne filtry harmonicznych SM-AHF to doskonała odpowiedź na problemy z jakością energii związaną z występowaniem wyższych harmonicznych

Stabilizator napięcia SM-PRO3

SM-PRO-3 Stabilizator napięcia:

Urządzenia SM-PRO-3 gwarantują regulację zarówno zbyt wysokiego, jak i zbyt niskiego napięcia, wykorzystując serworegulatory sterowane mikroprocesorowo

Wspólne działania z El12

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma SMone i EL12 we współpracy z certyfikowanymi integratorami jakości energii elektrycznej, zapewniają kompleksowe usługi ukierunkowane na optymalizację i poprawę jakości energii elektrycznej na terenie całego kraju. Oferta obejmuje:

działania el12

Dzięki temu kompleksowemu podejściu, nasze usługi są skoncentrowane na zapewnieniu efektywnego zarządzania energią elektryczną, poprawie jakości dostarczanej energii oraz optymalizacji kosztów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapoznaj się z naszą ulotką o aktywnej kompensacji energii biernej, dzięki której dowiesz się jak sprawdzić ponadumowny pobór energii biernej  na Twoich rachunkach, skąd biorą się dodatkowe opłaty, jakie są obszary zastosowań kompensatorów oraz wiele więcej!

Zobacz ulotkę

 

ulotka SMone