Підкатегорії

Обмежувачі перенапруг
Обмежувачі перенапруг на лінії є одним з елементів системи блискавкозахисту. Вони забезпечують захист ліній низької напруги від впливу атмосферних і комутаційних перенапруг. Найчастіше вони використовуються для захисту важливих елементів мережі (наприклад, трансформатора або генератора). Цей пристрій можна зустріти під назвами: розрядник, фільтр від перенапруг, варистор. Ці елементи важливі для безпечного та ефективного використання мережі, оскільки перенапруги можуть виникати, наприклад, при вмиканні або вимкненні ненавантаженої повітряної лінії, або в результаті удару блискавки в повітряну лінію, а також після збоїв в електромережі (перенапруга – це будь-яке підвищення напруги, що перевищує максимальну напругу, призначену для пристрою або електроустановки). Такі події можуть пошкодити ізоляцію та інші компоненти мережі. В асортименті el12.pl в категорії ОБМЕЖУВАЧІ ви можете знайти такі товари як: обмежувачі перенапруг, магнітна карта, змінний модуль обмежувача, розетка із заземленням, запобіжники (однополюсні, чотириполюсні), обмежувачі перенапруг із змінними модулями, комбіновані змінні модулі, грозозахист, захисний варистор. Типи обмежувачів перенапруг: Захисні пристрої - за принципом дії поділяться на три типи: - відсікачі - після перевищення певного значення напруги внутрішній опір різко падає і відбувається швидкий перехід з непровідного стану в провідний. Відсікачі мають просту конструкцію і дуже надійні в роботі, але на них сильно впливають фактори навколишнього середовища і явища, пов`язані з так званим струмом зміщення (який виникає не рухом зарядів, а зміною потоку електричного поля); - обмежувальні (зазвичай виготовлені з оксидів металів і поміщені в пластиковий атмосферостійкий корпус) - немає явища такого як струм зміщення і немає затримки запалювання запобіжника в разі аварії. Недоліком цього типу є менша здатність відводити струм блискавки, ніж у випадку відсікаючого обмежувача; - комбінований (поєднання двох інших рішень). Правильне розуміння класифікації та властивостей окремих типів обмежувачів перенапруг дозволяє правильно та ефективно підбирати пристрої захисту для електричного обладнання. Обмежувачі слід вибирати в першу чергу в залежності від типів очікуваних загроз. Неправильно підібрані обмежувачі за своїми властивостями до можливих загроз, часто призводить до пошкодження його та обладнання яке вони мають захищати. Враховуючи специфіку інсталяції та можливі загрози, можна виділити наступні типи обмежувачів: Обмежувачі перенапруг типу 1 (раніше клас В) забезпечують захист електроустановки (і підключених до неї приймачів) у разі прямого удару блискавки в лінію електропередачі або систему блискавкозахисту будівлі. Ці обмежувачі призначені для відведення струму блискавки в систему заземлення, що виникає в результаті прямого удару блискавки в мережу живлення. Цей вид обмежувача найчастіше встановлюється на початку установки, яка живиться від повітряної мережі або кабельної лінії. Таким місцем може бути кабельне з’єднання або головний розподільний щит. Гібридні обмежувачі перенапруг типу «1+2» (раніше згадані клас B+C) забезпечують захист від атмосферних перенапруг, викликаних ударами блискавки, в об’єкти, які розташовані поблизу повітряних ліній, або безпосередньо в лінії низької напруги, на великій відстані від місця встановлення обмежувачів перенапруг. Забезпечують захист від комутаційних перенапруг. Вони встановлюються перед лічильником, захищаючи таким чином вимірювальну систему. Обмежувачі перенапруг типу 2 (раніше клас C) захищають від впливу перенапруги в результаті непрямих розрядів блискавки, або комутаційних процесів в електричній мережі (таких як увімкнення електричних пристроїв, таких як двигуни, трансформатори, або зварювальні апарати). Ці обмежувачі зменшують перенапруги в результаті спрацювання захисту інсталяції. Обмежувачі перенапруг типу 3 (раніше клас D) захищають чутливі приймачі від перенапруг, знижених попереднім рівнем захисту. Вони використовуються для захисту комп`ютерних пристроїв і аудіовізуального обладнання. Ці пристрої також застосовуються у разі великої (кілька десятків метрів) відстані між чутливим приладом і останнім ступенем захисту. Обмежувачі перенапруг типу 1 характеризуються значно вищою стійкістю до ударів струму, ніж обмежувачі типу 2. Найнижчою стійкістю до удару характеризуються обмежувачі типу 3, але вони, у свою чергу, використовуються лише для кінцевого захисту та забезпечення відповідного захисту низького рівня напруги. Як вибрати обмежувач перенапруг Обмежувачі перенапруг типу 1+2 найчастіше використовуються як єдиний засіб захисту для захисту невеликих об`єктів, таких як контейнери та окремо стоячі апаратні шафи. В таких випадках один правильно підібраний і встановлений обмежувач може забезпечити достатній рівень захисту всієї установки. Однак слід завжди пам’ятати, що використання обмежувача типу 1+2 у головному розподільчому щиті, у великих приміщеннях із багатьма допоміжними розподільними щитами (будинковими/поверховими), не забезпечує однакового рівня захисту всієї інсталяції. В цій ситуації рекомендується використовувати другий ступінь (SPD тип 2), щоб захистити велике інстальоване устаткування від індукованих перенапруг. Обмежувачі перенапруги повинні бути підібрані таким чином, щоб знизити перенапруги до безпечного значення (у разі неконтрольованого підвищення напруги в проводах, підключені пристрої можуть бути пошкоджені або навіть знищені). Важливо, щоб параметри напруги обмежувача не перевищували міцність ізоляції електроустановки і кінцевих пристроїв. Застосування обмежувачів перенапруг Обмежувачі типу 1 (клас В), які використовуються в головних розподільних щитах, обмежують прямий вплив атмосферних розрядів. З іншого боку, обмежувачі типу 2 (клас C), встановлені у допоміжних розподільних щитах, відповідають за обмеження перенапруг, що виникають у разі непрямих розрядів або перемикань, які можуть бути присутніми в мережі. Обмежувачі типу 2 є другим рівнем захисту після обмежувачів типу 1. В колах і кінцевих пристроях монтуються обмежувачі перенапруг типу 3 (клас D), для того щоб запобігти надходженню перенапруги до кіл кінцевого обладнання. В житлових будинках, які не мають зовнішньої системи блискавкозахисту, або інших факторів, що підвищують ризик прямих розрядів блискавки, найчастіше використовуються тільки обмежувачі типу 2. Вони здатні забезпечити захист для пристроїв, класифікованих у категоріях перенапруги від IV до I. Відповідний захист в такій системі мають також пристрої з чутливою електронікою. З іншого боку, у випадку будівель, які обладнані зовнішньою системою блискавкозахисту, встановлюються обмежувачі перенапруг типу 1+2. Місцем встановлення даного типу апаратури є головний розподільний щит за лічильником. Таким чином, надмірна кількість енергії, в результаті прямих розрядів блискавки, обмежується до відповідного рівня, а пристрої з чутливими електронними компонентами є захищені. ПАМ`ЯТАЙТЕ: З точки зору проектувальника, вибір відповідного обмежувача визначається стандартом PN-EN 62305 (особливо другою частиною, яка стосується оцінки ризику). На його основі необхідно оцінити якої міцності і якого класу слід використовувати обладнання.
Карта категорії
Copyright - 2023 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Всі права захищені.
Магазин електротоварів el12 - оптовий продаж електротоварів в Інтернеті.