Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Projekty unijne

Zestawienie znaków projektu

„Przedsiębiorstwo EL 12” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELANOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozbudowa systemu informatycznego w firmie „PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Opolu.” Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0043/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.1: Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie 2.1.2: Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2018 r. – 31.03.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 863 869,32 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 435 350,91 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności „PRZEDSIĘBIORSTWA EL 12” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez modernizację procesów biznesowych przedsiębiorstwa w ramach wdrożenia nowej wersji systemu ERP NAV oraz jego integracji z innymi systemami informatycznymi stosowanymi w przedsiębiorstwie.

Efektami realizacji projektu będzie:

  • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu ERP,
  • wzrost bezpieczeństwa przechowywanych danych poprzez wdrożenie nowej infrastruktury serwerowej, w tym systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych,
  • wzrost niezawodności systemów informatycznych EL12, ich skalowalności oraz adaptacyjności w związku z dokonywującym się postępem w branży IT,
  • zwiększenie ciągłości dostępu do systemów informatycznych EL 12 poprzez zakup zasilania awaryjnego,
  • wzrost wydajności systemu w tym szybkości dostępu do informacji z wewnątrz i z zewnątrz przedsiębiorstwa.
Opolskie dla rodziny

logo-unia-europejska-opolskie-kwitnace

„PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie „PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Opolu.

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.1: Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie 2.1.2: Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2016 r. – 31.12.2017 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 215 098,71 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 113 652,56 PLN

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy „Przedsiębiorstwa EL 12” Sp. z o. o., dostarczenie nowych wartości dla klienta oraz modernizacja procesów biznesowych przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę systemu informatycznego klasy ERP, zakup niezbędnej infrastruktury do oddziału w Opolu i wprowadzenie nowej usługi dostępu mobilnego B2B.

Projekt zakłada realizację 2 zadań:

  • Zadanie 1. Rozwój procesów informatyzacji wewnętrznej B2E;
  • Zadanie 2. Rozwój nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych B2B.

Spodziewanym efektem realizacji projektu jest m.in. wzrost efektywności pracy pracowników działu handlowego i magazynu, dostarczenie nowej wartości dla klienta w obrębie procesu obsługi zamówienia oraz nowa usługa B2B, co z kolei prowadzi do ogólnego skrócenia czasu realizacji zamówienia.Projekt pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków”.

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020> X Oś priorytetowa:Wiedza i Kompetencje Poddziałanie
Działanie 2.1: Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie 2.1.2: „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany od: 10.07.2017 r.
Szacowana wartość dofinansowania: 2 000,00 PLNProjekt „Kompetentni i konkurencyjni. Program wsparcia kadr opolskich przedsiębiorstw”

Szkolenie pod nazwą: „Kontroler finansowy w MŚP”
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 22.10.2014 r. - 06.11.2014 r.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 710,00 PLNProjekt „Rozwiń skrzydła- kompleksowy program rozwoju opolskich MMŚP”

Szkolenie pod nazwą: „Kontroler finansowy w MŚP”
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 26.04.2014 r. - 17.07.2014 r.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 36 135,25 PLNProjekt: „Akademia Sił Sprzedaży Opolskich MMŚP” współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie pod nazwą: „Kontroler finansowy w MŚP”
TERMIN REALIZACJI: maj 2014 r.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 961,71 PLNProjekt: „ITeraz Opolskie” współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie pod nazwą: „Kontroler finansowy w MŚP”
OKRES REALIZACJI: wrzesień 2013 r.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 368,39 PLN

Mapa kategorii
Copyright - 2023 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sklep elektryczny el12 - internetowa hurtownia elektryczna.